C²MS

C²MS ger kunden unika möjligheter att själv underhålla hemsidan, utan några som helst kunskaper om html, javascript, php-script etc.

Att själv snabbt kunna ändra texter, bilder och länkar på hemsidan kan i många fall vara av stor betydelse för kunden. Ex.vis att lägga upp nyhetstexter med kort varsel, att lägga ut produkterbjudanden snabbt och att informera om nya medarbetare.

Genom att arbeta med stylesheets låses den grafiska profilen, vilket eliminerar ändringar som bryter mot denna vilket gör de egna uppdateringarna trygga och säkra även i detta avseende.

C2MS använder en central databas där all information om hemsidan lagras (alla texter, länkar, bildnamn osv.), vilket ger en trygg och säker hemsida, speciellt med tanke på att de flesta webhosting-företag alltid tar regelbundna backuper av databaser, men mer sällan av vanlig html-kod, php-script, javascript och annan kod. Detta eliminerar många onödiga driftstopp. Dessutom lagras visningsobjekten bara en gång, på ett enda ställe, för användning på olika ställen inom hemsidan.

 

C2MS-logga