Testa själv

Du kan själv testa lite av grundfunktionerna i C2MS genom att logga in i administrationsdelen med lösenord admin.

Du kan bara "leka" med innehållet i mittkolumnen och i den högra kolumnen. Allt annat är spärrat.

Objekt-knapp = Ändra det som syns, dvs objektet.

Box-knapp = Ändra parametrarna för boxen.

Ny-knapp = Lägg in nytt objekt med box i denna kolumn.

Testsidan hittar du här.

Klicka på menyn Test och sätt igång!