Uppbyggnad C2MS

Huvudkomponenten kallas i C2MS för objekt (visningsobjekt) och kan förekomma i vilken som helst av kolumnerna. Objekten kan bl.a. innehålla texter, bilder, länkar, html-kod samt styrparametrar för länkar och hur länkmålen ska hanteras och allt kan blandas valfritt.

Objekten lagras i boxar, vilka styr vilken kolumn objektet ska visas i, var det ska visas, om objektet är aktivt (synligt) eller passivt (ej synligt), om datumstyrd visning ska användas (fr.o.m., fr.o.m - t.o.m., t.o.m. eller alltid) etc. Boxen styr sedan på vilken sida objektet ska viss via boxens tema.

Vad som visas i resp. kolumn styrs av kolumnens tema. Varje kolumn på sidan har ett tema och visar endast de objekt som finns i boxar med motsvarande tema. Detta gör det möjligt att ex.vis vid menyval byta visningstema för någon eller alla kolumner. T.ex. så byts allt innehåll i alla kolumner vid val av annat språk. Vilket tema som visas initialt styrs av huvudparametrarna.

Likaså kan menyerna enkelt bytas ut, t.ex. om det ska vara undermenyer till någon huvudmeny, genom att byta tema för vänsterkolumnen och då visa en annan box med andra menyer.