Box-parametrar

Boxen, vilken innehåller visningsobjektet, har även den vissa inställningar som påverkar visningen av objektinnehållet.

Här kan man även kopiera boxen och ta bort en box som inte längre används.

Parametrar normalbox

För en box som ska vara en menyknapp tillkommer ytterligare parametrar än de som visas ovan. Bl.a. vilka teman som ska visas i de olika kolumnerna vid menyvalet samt om menyn är en undermeny till annan meny, då menyutseendet kan väljas annorlunda.