Huvudinställningar

Det finns gott om inställningar på övergripande nivå för hemsidan. Det innebär en stor flexibilitet och gör det möjligt att skapa hemsidor med det mest skiftande utseende.

Grundparametrar

Här bestämmer man vilka teman, alltså vilka sidor och menyer, som ska visas initialt när hemsidan startas. Man talar också om vilket sidhuvud och vilken sidfot som ska användas.

Lösenord

Lösenord för att logga in i hemsidans underhållsdel kan ändras här. Har man ytterligare tilläggsmoduler för C2MS så kan inloggningen till underhållet av dessa också sättas/ändras här.

Sidhuvud

Standard sidhuvud innehåller en tom menyrad mellan det statiska huvudet och själva hemsidans innehåll. Denna del kan användas för menyer och/eller aktivitetsknappar och då installeras dessa här.

Sidfot

Om sidfot ska finnas läggs den in här. Underhållet kan sen göras via C2MS-underhållet online.

Stylesheets

För att underlätta hanteringen av css-parametrarna som styr den grafiska delen av hemsidan (typsnitt, text-storlekar och -färger etc.), finns även en speciell underhållssida för css-parametrarna.