Underhåll

Genom att logga in på hemsidan som administratör är alla objekt, boxar, stylesheets och övriga inställningar tillgängliga. Följande funktioner är åtkomliga från admin-läget:

Redigera-knapp Ändring av objektets innehåll, men även kopiering och borttag av objekt.
Knapp Inställningar Ändring av boxens innehåll såsom objekt. aktiv/ej aktiv och datumstyrning.
Ny-knapp Skapar nytt objekt, inkl. box, för aktuell kolumn.
Knapp-Ny-meny Skapar ny meny med tillhörande (tomma) boxar och objekt för målkolumnerna.
Aktiv-info Visar att denna box (med tillhörande objekt) inte är aktivt och alltså inte visas på hemsidan.
Datum-info Visar att denna box (med tillhörande objekt) är datumstyrt och därför inte visas på hemsidan.
Knapp Huvudinställningar Länk till huvudparametrar och hjälpavsnitt.