Skapa/ändra objektinnehåll

Innehållet i objekten byggs upp med hjälp av WYSIWYG-verktyget TinyMCE, utvecklat av Moxiecode Systems AB som en öppen källkod som används via LPGL-licens (Free Software Foundation).

Det uyrval av funktioner som gjorts för användning i C2MS täcker in de behov som ett hemsidesbygge för med sig.

Utseende TinyMCE

Här finns de vanliga redigeringsverktygen för texter, inkl. möjligheten att lägga in kopierad text från Word-dokument (.doc-filer) och .txt-filer. Även de för hemsidan aktuella css-parametrarna från aktuell stylesheet finns med i en listruta, liksom verktyg för att lägga in special-tecken.

Tabeller kan också läggas in i objektet och konfigureras enligt egna önskemål och behov.

Även rättstavningsfunktion finns tillgänglig för att undvika onödiga felstavningar på hemsidan.

Allt som ska visas i samma kolumn vid samma tillfälle kan alltså läggas in i ett enda objekt!